Als u een melding of klacht heeft over ons of over iemand anders in de praktijk dan kunt u deze melding of klacht bij ons indienen. Dit kan mondeling (telefonisch of aan de balie) of schriftelijk (via de mail of per brief). Na het indienen van de klachten of melding zal, indien gewenst, zo snel mogelijk een gesprek plaatsvinden met u door de klachtenfunctionaris van V&V Huisartsen en zullen wij de eventuele veranderingen in de praktijk naar aanleiding van de klacht of melding aan u melden.

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de Huisartsen Kring Haaglanden.

Secretariaat Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden
p/a, Huisartsen Kring Haaglanden,
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
070-3029822